תרגילי נגינה בחלילית

תלמידים יקרים.

בעזרת הסרטונים הבאים, באפשרותכם לתרגל נגינה בחלילית

ולגוון את פעילות שעות הפנאי הרבות העומדות לרשותכם עכשיו.

הגדרות כלליות כניסה למערכת