תוכנית אימונים שבועית

לפניכם תוכנית אימונים שבועית.

גם, ואולי דווקא בשעת יציאה מהשיגרה, חשוב לשמור

ולבצע פעילות גופנית בכל יום, לפחות במשך מספר דקות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת