קישורים לעידוד קריאה

בקישור המצורף תמצאו מהדורות מהוצאת אצבעוני.
המהדורות הבאות תשלחנה אליכם למייל, לאחר רישום דרך הקישור שבאתר. 
 
בקישור המצורף אקטואליה מותאמת לתלמידי ד'-ו'
 
בקישור הבא הקראת סיפורים לגלאי א'-ג'
 
בקישור הבא שיח ספרים לגילאי ד'-ו'
 
ספרים דיגיטליים
 
סיפריית פיג'מה – מגוון סיפורים ופעילויות
https://www.pjisrael.org/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%2C%20%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D%2C%20%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D%2C%20%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%2C%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%9C%D7%95%21%20%D7%9E%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%9D%20%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A4%D7%99%D7%92%27%D7%9E%D7%94%2C%20%D7%90%D7%AA%D7%9B%D7%9D%20%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%92%D7%9D%20%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%95%21
 
 
 
הגדרות כלליות כניסה למערכת