שאלוני עמדות לגבי מקצועות הלימוד

לפניכם שאלונים העוסקים בעמדתכם לגבי מקצועות הלימוד השונים – אנגלית, מתמטיקה ומדעים.

 

את השאלונים ימלאו תלמידי כיתות ד' – ו'

מטרת השאלונים היא לבדוק כיצד אתם חווים את הלמידה, והאם ביכולתנו לשפר ולקדם את חוויית הלמידה.

שימו לב שאתם נכנסים לשאלון הנכון, על פי הכיתה בה אתם לומדים.

                                         

 

                  ד'1       ד'2         ד'3                                                       ד'1        ד'2     ד'3                                                      ד'1        ד'2      ד'3

                  ה'1       ה'2       ה'3                                                        ה'1       ה'2     ה'3                                                       ה'1       ה'2      ה'3

                  ו'1         ו'2         ו'3                                                         ו'1         ו'2      ו'3                                                        ו'1         ו'2      ו'3

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות