תקשוב

תחום התקשוב כולל היום בתוכו מגוון רחב של מדיות דיגיטליות.

הילדים חשופים למידע נרחב (לא תמיד כזה המותאם לגילם), משתמשים במדיות החברתיות ועדים לא פעם לתכנים פוגעניים.
אנו שמים לנו למטרה, להקנות לילדים כלים שיהפכו אותם לצרכנים מושכלים של המדיות הדיגיטליות.
אנו שואפים לקדם תהליכי הוראה, למידה והערכה המפתחים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית המותאמת למאה ה-21 ולתפקודי לומד בדגש על טיפוח לומד עצמאי.
כל אלו תוך הקניית מיומנויות מחשב (הקלדה, חיפוש מידע, עיצוב טקסט, בניית מצגת, עבודה בקובץ שיתופי וכו') מותאמות לגיל הלומדים ושילוב השימוש במדיות
הדיגיטליות בכלל מקצועות הלימוד.
בנוסף אנו רואים חשיבות עליונה בהטמעת התנהלות בטוחה ומכבדת ברשת.
השנה נקים וועדת מחשבים שכחלק מפעילותה תקיים בכיתות פעילויות בנושא בטיחות ברשת.
אתר ביה"ס משקף את העשיה הבית ספרית ומהווה ערוץ תקשורת בין ביה"ס לבין ההורים. אתם מוזמנים להכנס לאתר, ולהתעדכן בעשיה הבית ספרית.

שנה טובה ומוצלחת,
אפרת כהן
רכזת תקשוב

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות