מתמטיקה

לחקור ולגלות את יופיה של המתמטיקה בבית ספר "זיכרון יוסף".

הורים יקרים ,
תכנית הלימודים במתמטיקה של משרד החינוך כוללת שני נושאים מרכזיים:
I. מספרים ופעולות כולל חקר נתונים – בתחום זה, שימת הדגש על תובנה וחקר. פיתוח יכולת אומדן ותובנה מספרית. נעודד את התלמידים להמציא דרכים לחישוב ולאו דווקא שימוש באלגוריתם סטנדרטים, אנו מאמינים שהדבר יחזק את הבנתם לגבי הפעולות והמספרים ויקדם תהליכי חשיבה מתמטית . נעודד את התלמידים לחישובים בע"פ.
II. גאומטריה ומדידות – בשעורי גיאומטריה נתמקד בפיתוח יכולת חקירת צורות וגופים גאומטריים ותכונותיהם. פיתוח תפיסה חזותית במישור ובמרחב.
למידת המושגים תיעשה באמצעות שימוש באבזרים מוחשיים או בתוכנות מחשב גאומטריות. בשעורים התלמידים יבנו מצולעים באופן חפשי או על פי אילוצים, יגזרו, ידביקו צורות. למידה פעילה התורמת להבנה משמעותית ויישום הנלמד.
בחרנו ללמד בסדרת "שבילים פלוס" שפותחה בהתאם למחקרים וגישות חדשות בהוראת המתמטיקה מהארץ ומהעולם ומהווה בסיס בפיתוח תובנה מספרית , חשיבה מתמטית וראייה מרחבית. הסידרה מאפשרת לתלמידים לגלות את המתמטיקה באופן פעיל מספר עקרונות מנחים אותנו בתכנון הוראת המתמטיקה בבית ספרינו :
א. למידה תוך הבנה – כל הוראת המושגים בכיתות א – ו נבנית בשלבים : מהמוחשי לציורי ולמופשט. תהליך הלמידה מלווה באבזרים מוחשיים. ההשתחררות מהאבזרים המוחשיים נעשית בשלבים. תלמידים שונים מגיעים לבשלות בנקודות זמן שונות.
ב. למידה חווייתית ומשמעותית – שילוב מגוון פעילויות אינטראטיביות, מתוך "יישומטיקה" וסביבת "אופק" להמחשה ולמשחק .
ג. גיוון בפעילויות- עבודה עצמית, בזוגות ובקבוצות בדגש על פיתוח "שיח מתמטי" המעודד שימוש במושגים וחשיבה רפלקטיבית. השנה נחדש את סביבות הלמידה התוך והחוץ כיתתיות, המאפשרות אינטראקציה בין התלמידים ומתן מענה לשונות התלמידים.
ד. שילוב משימות חקר בכיתות א – ו – משימות חקר הן פעילויות רב שלביות פתוחות המעודדות אסטרטגיות לדרכי פתרון, חשיבה יצירתית, גיוס ידע קודם.
ה. אנו שואפים לפתח ביטחון אצל התלמידים ביכולתם ללמוד מתמטיקה בהנאה ובהצלחה ולמנוע כישלון. לא לחשוש מהתמודדות עם קשיים, לפתח יכולת התמדה ומודעות לתהליכי למידה עצמאיים.
ו. הערכה – משולבת בתהליך הלמידה ומותאמת עם מטרות ההוראה. הקריטריונים להערכת יכולות התלמידים מתייחסת להיבטים השונים המודגשים בתכנית הלימודים של משרד החינוך והיא נעשית במספר דרכים מגוונות ובשיתוף התלמידים.
ז. ליווי ופיתוח מקצועי של צוות הוראת המתמטיקה.
צוות הוראת המתמטיקה מאמין ביכולתו של כל תלמיד להתקדם ביחס לעצמו ולהנות מיופיה של המתמטיקה.

ביטון כרמית
רכזת מתמטיקה

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות