English

בבית ספרנו, לימודי האנגלית זוכים למקום נכבד ובעל חשיבות רמה במעלה החל מהקצאת שעות שבועיות מעבר לנדרש ללימוד והקניית השפה וכלה בהפעלת תוכניות העשרה במסגרת יום הלימודים..

  • "חיפה בוסטון" –
    הוראת האנגלית בבית ספרנו  מושתתת על התפיסה שלפיה על כל בוגר במערכת החינוך לשלוט בכל ארבע אופנויות השפה – הקשבה והבנה של השפה המדוברת, דיבור, קריאה וכתיבה. היכולת לקיים תקשורת מובנת ומשמעותית באנגלית מגיעה לשיאה בשכבת ה' בבית ספרנו . בשכבה זו מופעלת תוכנית שנתית במסגרת שיתוף הפעולה חיפה – בוסטון – תוכנית המעודדת ומקיימת קשרי חוץ עם תלמידים אמריקאים דרך התכתבות דיגיטלית רציפה. את התוכנית מרכזת מזה שנים רבות , שירלי טוקר, המקיימת ושומרת על  קשרים הדוקים עם מנחי התוכנית בבוסטון.
  • "תוכנית מסע"-
    מערך דוברי אנגלית המוכרים ועומדים בדרישות משרד החינוך מופעל בבית ספרנו ונותן מענה לתלמידים המוגדרים תושבים חוזרים או דוברי אנגלית ברמת שפת אם. במסגרת העשרת הדוברים, בית ספרנו רוכש אמצעי למידה מותאמים לרמתם האישית וזאת כדי להמשיך ולשמר את השפה האנגלית עבורם. תוכנית "מסע" מיושמת אף היא  ובה בית ספרנו מאמץ עולים מארה"ב לארץ ומלווה את שהייתם בשנתם הראשונה בישראל. עולים אלו מגיעים  לבית ספרנו  כארבעה ימים בשבוע בהם תלמידי בית הספר נחשפים לתרבות, משחקים וכמובן העשרת השפה הדבורה והיכולת התקשורתית המשמעותית בעל פה. תוכנית זו קיימת בבית ספרנו זו השנה השלישית ומרוכזת על ידי יפעת ליברמן.
  • בבית ספרנו מתחילים את לימודי האנגלית החל מכיתה א' בשכבת זו נחשפים התלמידים הצעירים לשפה האנגלית דרך שירים, משחקים ויצירה באופן חוויתי אחת לשבוע על ידי המורה בת אל מן.
  • הוראת האנגלית מתמקדת בהרחבת אוצר המילים, בפיתוח כישורי שיח, בהקניית רצף קריאה וכתיבה הכולל הקניית האותיות והצלילים. חשיפת התלמידים לאוצר המילים החל משכבת ב' תוך ביסוס וחיזוק התשתית הפונולוגית בשכבות ג' ד' תהווה את המסד לרכישת הקריאה והכתיבה בשנים הבאות. על שכבות אלו מנצחות בגאון המורות טלי אבגי ולנה שניידר.
  • בשכבת ו' מתקיימת תוכנית בשיתוף המל"ל שמטרתה הכנת התלמידים בצורה מיטבית לחטיבת הביניים.

צוות הוראת אנגלית בבית ספרנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה, פניה ובקשה.

בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת, 
יפעת ליברמן,
רכזת אנגלית.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות