שאלוני אח"מ

בית הספר "אחוזה- זיכרון יוסף" פועל רבות לטיפוח האקלים הבית ספרי, ורואה חשיבות רבה בקיום של אוירה נעימה, מכבדת, הוגנת ולא אלימה בקרב התלמידים, ההורים והמורים.

כחלק מתהליך הטיפוח של אקלים זה, בימים אלו, תיערך בדיקה של תפיסת האקלים היום, ע"י התלמידים.

תלמידי כיתות ה'-ו' ימלאו שאלון ממוחשב ואנונימי בנושא: "אקלים חינוכי מיטבי", שפותח על ידי צוות ביה"ס.

על בסיס הממצאים שיתקבלו, נמקד את התכניות, כך שיתאימו לצרכים של התלמידים והצוות. תכניות ההתערבות יכללו מהלכים מערכתיים וכיתתיים בהתאם לצורך.

לשם כניסה לשאלונים, בחרו את השיכבה בה אתם לומדים

               

הגדרות כלליות כניסה למערכת