רוקדים עם ריקו

ריקו בר יוסף, מגיע לביה"ס ומרקיד את הילדים בהפסקות, באירועים או הרקדה חודשית עפ"י שכבת גיל

הגדרות כלליות כניסה למערכת