אנו מאחלים הצלחה לתלמידי כיתות א'
עם כניסתם לביה"ס.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות