תכנית "מלב אל לב" הינה תכנית חברתית-ערכית המיועדת לתמידי כיתות א'- ו'.

 מהותה-  מפגשים בין מורים מקצועיים לבין קבוצות קטנות של תלמידים.

מטרת התוכנית-  חיזוק הקשר בין התלמידים לדמויות נוספות בבית הספר, טיפוח הלכידות החברתית והעצמת הפרט והקבוצה. שיתוף אישי וקבוצתי בתפיסת עולם, רגשות, ערכים, התנהגויות ודילמות מחיי היום-יום של התלמידים.

תוכן אקורדיון

"מעגלי שיח" הנה תכנית התפתחותית, ייעוצית, מניעתית, המאפשרת לילדים ללמוד מיומנויות חברתיות ואישיות בקבוצה. המפגש נעשה באווירה של קבלה, שוויון וכבוד הדדי. לקבוצה מערכת חוקים המחייבים את כל חברי הקבוצה והמופנמים בדרך אוטונומית ועצמאית. חוקים אלה באים להבטיח התייחסות של הקשבה, של מתן כבוד ושל קבלת דברי האחר.

אחת לשבוע נפגשים ילדי בית הספר ל"מעגל שיח".

"מעגלי השיח" תורמים לאקלים נעים ובטוח לתלמידים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת