לשם פגישה עם צוות ביה"ס יש לתאם מראש בהתאם לשעות קבלת ההורים שבהמשך.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת