נוהל התנהגות בשעת חירום

למידה בחירום – כרטיסייה לתלמידה

 

מידע לתלמידה

1.       יש לתרגל בעת שגרה, באופן שוטף, כניסה ופעילות בפורטל הבית ספרי בכלל ובמרחב הכיתתי בפרט

2.       חשוב לוודא שיש ברשותך את כל פרטי ההתקשרות של בית הספר וחבריך לכיתה

3.       במצב חירום, יש ליצור קשר מקוון או טלפוני עם מחנך הכיתה באופן יום-יומי החל מהיום הראשון להיעדרות מבית הספר

4.       מחנך הכיתה וצוות בית הספר נמצאים כאן בשבילך! באמצעות פורטל בית הספר ניתן ליצור עימם קשר בכל עת

5.       בפורטל בית הספר ניתן למצוא מידע מעודכן וחשוב על המצב. בכל שאלה נוספת יש לפנות למחנך הכיתה

6.       במרחב הכיתתי יועלו עבורך פעילויות ומשימות לימודיות אשר יתעדכנו מדי יום

7.       במצב חירום, תינתן עבורך הרשאת כניסה לאתרי תוכן שונים לפעילות הפגה ולימודים -מידע בנושא יתעדכן בפורטל בית הספר

8.       במידה ומצב החירום ימשך, תועלה למרחב הכיתתי מדי שבוע מערכת לימודים סדורה ללמידה מרחוק

9.       בכל תקלה טכנית או שאלה על הפעילות בפורטל הבית ספרי, יש לפנות למחנך הכיתה או/ו לרכז התקשוב הבית ספרי לקבלת מענה

10.   חשוב לזכור! גם אם שערי בית הספר נסגרו, הוא עדיין ממשיך לפעול עבורך ואיתך!

 

אתרים חיוניים

1.       אתרי מידע

·         או"ח: cms.education.gov.il

·         לומדים מרחוק – האתר ללמידה מרחוק של משרד החינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/LMS

·         פיקוד העורף: www.oref.org.il

2.       אתרי תוכן ללמידה והפגה

·         פורטל התוכן החינוכי: gadol.edu.gov.il/

·         הטלוויזיה החינוכית: http://www.23tv.co.il

·         גלים:  www.galim.org.il

·         אופק: ofek.cet.ac.il   

·         בריינפופ: www.brainpop.co.il

·         עת הדעת: www.timetoknow.co.il/

 

 

למידה בחירום – מידע להורים

משרד החינוך נערך להפעלת מערכת החינוך גם בשעת חירום, זמן בו לא יתקיימו לימודים כסדרם בבתי הספר באמצעות הפורטל הבית-ספרי. במצב חירום, אשר מוגדר ומוכרז רשמית על ידי מנכ"לית המשרד, מוגבלת הפעילות הלימודית הסדירה במוסדות החינוך לתקופת זמן של מספר ימים עד מספר שבועות.

השימוש בסביבה מקוונת בכלל, ולמידה מרחוק בפרט, מהווים תחליף נוסף למסגרת הפעילות הלימודית כאשר ילדכם ו/או המורים אינם יכולים להגיע פיסית לבית הספר. למידה מרחוק תאפשר למורים לקיים שיגרת הוראה מבית הספר, מהבית, או ממרחב הוראה מיוחד, כאשר התלמידים לומדים בביתם ושומרים על קשר באמצעות רשת האינטרנט.

דרכי התקשרות עם בית הספר

עליכם להתעדכן מראש ולוודא שיש בידיכם את פרטי ההתקשרות עם בית הספר של ילדכם ובכללותם: טלפון, דואר אלקטרוני, כתובת הפורטל הבית ספרי וכיו"ב.

הפורטל הבית-ספרי מהווה כלי תקשורת מרכזי המאפשר דרכי תקשורת מגוונות עם הצוות החינוכי של בית הספר (מחנכ/ת הכיתה של ילדכם, יועצ/ת בית הספר, המנהל/ת וכו'). בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה תוכלו ליצור קשר באופן אישי באמצעות הכלים השונים הקיימים בפורטל הבית ספרי ובכללותם דואר אלקטרוני, פורום, מסנג'ר וכו'. חשוב להתנסות במערכת ולהכיר אותה מבעוד מועד שכן תרגול והיכרות בשגרה מהווים בסיס להתנהלות בעת חירום.

שגרת למידה בחירום באמצעות הפורטל הבית ספרי

בעת חירום, יפורסמו בפורטל הבית ספרי – במרחב הכיתתי של ילדכם ובאתרי המקצועות, פעילויות לימודיות סדורות על פי מערכת שעורים יומית/שבועית ופעילויות הפגה שונות בהתאם לשכבות הגיל השונות.

הסביבות הלימודיות בפורטל יכללו מערכת נושאים לימודיים וזמני למידה. כל נושא יקושר לפעילות מקוונת עם הנחיה ברורה כיצד על התלמיד לפעול, לוחות זמנים לעבודה, דרכי תקשורת ותמיכה ומקום להפניית תוצרי הלמידה. כך, תלמידים השוהים בביתם יוכלו להשתמש בחומרים אלו הן לשמירה על שגרת למידה והן להפגת מתח ולהנאה.

במצב חירום, תינתן עבור התלמידים הרשאת כניסה לאתרי תוכן שונים לפעילות הפגה ולימודים. מידע בנושא יתעדכן בפורטל הבית ספרי ובאתר החירום של משרד החינוך "לומדים מרחוק". במידה ומצב החירום ימשך, תועלה למרחב הכיתתי מדי שבוע מערכת לימודים סדורה ללמידה מרחוק.

במהלך שנת הלימודים יתרגל ילדכם פעילויות למידה מרחוק באמצעות הפורטל הבית-ספרי כחלק משגרת הלמידה בבית הספר וכהיערכות לחירום. אתם כהורים, תוכלו לקחת חלק בחוויית הלמידה ולסייע לילדיכם להכיר, להתנסות ולתרגל למידה מרחוק ושימוש בסביבה לימודית מקוונת כחלק ממערך הלימוד הכולל הנדרש בבית ספרו.

חשוב לזכור! גם אם שערי בית הספר נסגרו, הוא עדיין ממשיך לפעול עבורכם ואיתכם!

 

  

אתר – "לומדים מרחוק" ​

 

הקייטנה הדיגיטאלית

קייטנת קיץ באתר גלים

"עושים גלים בחופש"

הגדרות כלליות כניסה למערכת