שעה ראשונה 8:10-9:00
שעה שנייה 9:00-9:50
הפסקה 9:50-10:10
הפסקת אוכל 10:10-10:20
שעה שלישית 10:20-11:05
שעה רביעית 11:05-11:50
הפסקה 11:50-12:05
שעה חמישית 12:05-12:50
שעה שישית 12:50-13:35
הפסקה 13:35-13:40
שעה שביעית 13:40-14:25
שעה שמינית 14:25-15:10

 

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת