בביה"ס פועלת מערכת קהילתית מגוונת וענפה.

מגוון החוגים נועד לתת מענה למגוון הכישורים של הילדים.

כמו כן קיים קשר הדוק בין המערכת הקהילתית למערכת הפורמאלית

והתלמידים המשתתפים בחוגים לוקחים חלק בפעילויות ביה"ס השונות – טקסים, ימי שיא וכו'.

נשמח לראות את ילדיכם לוקחים חלק במגוון הפעילויות.

מצורפת חוברת הפעילויות לשנה"ל תשע"ט – ניתן לצפות בה בפורמט PDF

הגדרות כלליות כניסה למערכת