שאלוני עמדות לגבי מקצועות לימוד

לפניכים שאלוני עמדות לגבי שלושה מקצועות לימוד: מתמטיקה, אנגלית ומדעים.

 

לחצו על המקצוע לגביו ברצונכם להשיב ובדף אליו תעברו על הכיתה בה אתם לומדים.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת