תוכניות מיוחדות

תוכניות מיוחדות

תוכנית התערבות שנה"ל תשע"ה ביה"ס אחוזה זיכרון יוסף
בית ספר חלו"ם – חינוך לערכים ולמנהיגות
 
תכנית הלימודים הינה ספירלית ומיועדת לכלל באי בית הספר,
תלמידי כתות א'-ו 'מורים, הורים ואנשי קהילה.
במסגרתה ילמדו התלמידים את מאפייני ותכונות המנהיג,
סוגים שונים של מנהיגות ומנהיגות הלכה למעשה.
מורי בית הספר ישתתפו בהשתלמות בחסות המכון למנהיגות
חינוכית , ובחסות מטה שנהר קרמניצר.
במסגרת התוכנית יתקיימו מספר ימי שיא קהילתיים בית ספריים.
בתוכנית :
 
כתות א'
מנהיגות אישית  משפחתית
למידה והצגה כיתתית של מנהיגות בני המשפחה: הורים,
סבים סבתות, לקיחת אחריות והנהגת בני המשפחה.
פיתוח מנהיגות אישית – פיתוח אסטרטגיות חשיבה וכישורי
חיים.
באמצעות התכנית לפתוח חשיבה.
התכנית  הינה מפגש של חשיבה ומשחק ,מפתחת בקרב הלומד
יכולת פתוח אסטרטגיות חשיבה וכישורי חיים שיהיו לו לעזר
בתחום הלימודי ובחיי היום יום.  
התכנית הינה חלק מתכנית המצוינות הפועלת בבית הספר
והולמת את האני מאמין החינוכי הבית ספרי.

כתות ב'
מנהיגות אישית משפחתית
למידה והצגה כיתתית של מנהיגות בני המשפחה: הורים,
סבים סבתות, לקיחת אחריות והנהגת בני המשפחה.
פיתוח מנהיגות אישית – פיתוח אסטרטגיות חשיבה וכישורי
חיים. באמצעות התכנית לפתוח חשיבה.
התכנית  הינה מפגש של חשיבה ומשחק ,מפתחת בקרב הלומד
יכולת פתוח אסטרטגיות חשיבה וכישורי חיים שיהיו לו לעזר
בתחום הלימודי ובחיי היום יום.  
התכנית הינה חלק מתכנית המצוינות הפועלת בבית הספר
והולמת את האני מאמין החינוכי הבית ספרי.
למידה על מנהיגות בראי היהדות, מנהיגים שהשפיעו על
עצוב דמות העם היהודי, בשלוב תכנית מפתחות.

כתות ג'
מנהיגות תרבות עברית
פיתוח מנהיגות תרבותיתוהעשרה תרבותית .
במסגרת הקפדה על השפה העברית ומקוד הלמידה בתחום זה,
ייחשפו התלמידים למגוון נושאים כלליים בתרבות,בכלל
ובשפה העברית- בפרט .
התלמידים ישתתפו בפנל דיון בנושאים שונים,ובתחרות
ה"דיבייט".  
יצאו למספר ימי לימוד במוזיאוני חיפה בנושאי אמנות שונים.                   
כמו כן ילמדו קורס מבוא בנגינה, נגינה על חלילית.             ;                     & #160;       
בתכנית שלוב בקור במוזאוני חיפה, יום שיא במדעטק בתכנית
"מדען דבר עברית".
 
כתות ד'
מנהיגות עירונית יזמית
פיתוח מנהיגות יזמית, עירונית  ממציאים צעירים
במהלך הקורס ילמדו התלמידים תהליכי הפקת מוצר, עלויות,
תשתית קבלת החלטות, שווק ופרסום.
יפתחו בקבוצות המצאות שונות שישתתפו בתחרות הממציא
הצעיר בשיתוף בכירי התעשייה במשק הישראלי
 ויבקרו במוזיאון המדעטק בתערוכת "נטריקס".   
התלמידים ישתתפו בדיונים עם בכירי המשק החיפאי וניציגי
הנהגת העיר כל זאת בחיבור ללמודים על העיר חיפה.
במהלך השנה יוזמנו מנהיגים עירוניים שיזמו ופעלו לרווחת
העיר ותושביה להצגת פעילותם. שלוב בקור בעירייה ופגישה
עם ראש העיר.
 
כתות ה
מנהיגות סביבתית
תלמידים מנהיגים שנוי בהדרכת החברה להגנת הטבע.
שלוב תוכנית מפתחות ותוכנית האוסקר הירוק.
התחלת תהליך הפחתת שימוש במשאבים שימוש בנייר ועוד…
אותו יובילו התלמידים במטרה להוביל את ביה"ס לקבלת
"תו ירוק" מטעם משרד החינוך והמשרד לאיכות הסביבה

כתות ו'
מנהיגות קהילתית
מחויבות למורשת ולקהילה, טפוח מעורבות ותרומה
לחברה במסגרת שנת בני מצווה ותמיכת שותפות חיפה בוסטון.
הסדנא תעסוק באופן עיוני ביסודות התיאטרון,
שפת התיאטרון, מבנה של סיפור, מרכיבי הדרמה,
סגנונות תיאטרון, פתוח הדמיון ועוד…     

הסדנה תכלול עבודה מעשית של תרגיל תיאטרון, סיפורים
ממוחזרים, עבודה כתיבה והמחזה של הצגת הסיום,
הסדנא תופעל על ידי מנחה ומורה לתיאטרון

תוכניות בית ספריות וימי שיא בית ספריים

· כנס הנהגות צעירות ברכס הכרמל.
· במה לכל ילד – טפוח תרבות הדבור בנושא מסויים לכלל תלמידי ביה"ס
· מפגשים עם מנהיגים – מפגשי שכבה משותפים להורים ולתלמידים
  אחר הצהריים עם מנהיגים מתחומים שונים.
· אמץ מנהיג – כל תלמיד בוחר, לומד וחוקר על מנהיג בתחום שונה.
  הצגת התוצרים במוזאון בית ספרי.
· יזמות חברתית – טפוח יוזמה של פעילות חברתית, בחירת הנמוקים
  להפעלת התוכנית, שכנוע, פרסום ובצוע של הפעילות.

האוסקר הירוק
במסגרת התכנית ילמדו תכנים ירוקים בדרכים יצירתיות ערכיות
ומשמעותיות .הנושא הנבחר הינו :
"שימור מול פיתוח סביבתי "
שינויים המבוצעים ע"י האדם בסביבה .
בניה חציבה שינוי בתוואי קרקע וההשפעה על הקיים
פיתוח המאפר הקטנת הפגיעה בסביבה הטבעית .
במהלך התכנית יפיקו התלמידים תוצרים מצולמים תוך שימוש
נבון במדיום התקשורתי.
התוצר יתחרה בערב מסכם " האוסקר הירוק ".

רקודי עם
במסגרת למידה על מנהיגים תרבותיים וכחלק מהעמקת מורשת
העם ותרבותו ילמדו התלמידים ריקודי עם שהפכו להיות נכסי
צאן ברזל של העם היהודי

הקשר הרב דורי
תכנית "הקשר הרב דורי" הינה תכנית ערכית חינוכית הבונה
גשר ערכי בין דורי , ומחזקת את מערכת הקשרים בין התלמידים
לבין האוכלוסייה המבוגרת, באמצעות הסביבה הטכנולוגית.
בתכנית זו נפגשים התלמידים עם מבוגרים בני גיל הזהב,
ומלמדים אותם, בשלב הראשון מיומנויות תקשוב בסיסיות שימוש
בדאר אלקטרוני וגלישה באינטרנט. בשלב השני נבנית תכנית לתיעוד
זכרונותיהם של המבוגרים,תוך למידה ושימור המורשת היישובית קהילתית.

 
 

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות