שעה ראשונה8:10-9:00
שעה שנייה9:00-9:50
הפסקה9:50-10:10
הפסקת אוכל10:10-10:20
שעה שלישית10:20-11:05
שעה רביעית11:05-11:50
הפסקה11:50-12:05
שעה חמישית12:05-12:50
שעה שישית12:50-13:35
הפסקה13:35-13:40
שעה שביעית13:40-14:25
שעה שמינית14:25-15:10

 

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת