זמני צלצולים

 

שיעור ראשון 8:10-9:00
שיעור שני 9:00-9:45
הפסקה 9:45-10:05
הפסקת אוכל 10:05-10:15
שיעור שלישי 10:15-11:00
שיעור רביעי 11:00-11:50
הפסקה 11:50-12:05
שיעור חמישי 12:05-12:50
שיעור שישי 12:50-13:35
הפסקה 13:35-13:40
שיעור שביעי 13:40-14:25
שיעור שמיני 14:25-15:10

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות